Projekt Ženy do IT

O projektu

Cílem projektu "Ženy do IT" je motivovat ženy a dívky pro informační technologie (IT).

Kolem žen za počítačem a obecně žen a technologií se traduje řada mýtů a polopravd. Výsledkem jsou klesající počty dívek hlásících se na studijní obory související s IT a nízký zájem a sebevědomí žen ucházet se o pracovní pozice v IT. Projekt "Ženy do IT" odhaluje možnosti současných IT, seznamuje se světem práce v IT, pomáhá ženám a dívkám překonat bariéry spojené s technologiemi, a vytváří nové příležitosti pro uplatnění v tomto dynamickém oboru.

Projekt "Ženy do IT" zaštiťuje mezinárodní nevládní organizace APC WNSP (Association for Progressive Communications - Women's Networking Support Programme) za podpory společnosti IBM Česká republika. Jedná se o roční spolupráci v jejímž rámci jsou organizovány workshopy pro dívky ze středních škol, vzdělávací a informační semináře pro ženy, a kulaté stoly o problematice žen v IT pro veřejnost.

Bližší informace jsou k dispozici na těchto stránkách. Máte zájem o rozvoj v IT, o informace či účast na některé z částí projektu? Neváhejte nás kontaktovat!


APC WNSP (Association for Progressive Communications – Women’s Networking Support Programme) si vás dovoluje pozvat na kulaté stoly projektu:

10 - 12 Hodin V z d ě l áVán í ž e n V iT

Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (proděkan, FIT VUT Brno)

Mgr. Linda Sokačová (ředitelka pro rozvoj a strategické plánování, Gender Studies, o.p.s.)

Petr Draxler (personální ředitel, IBM Česká republika)

PhDr. Lenka Simerská (vedoucí projektu Ženy do IT, APC WNSP)

1 2 - 1 3 H o d i n o b ě d ( e T h n o c aT e r i n g )

13 - 15 Hodin ženy a práce V iT

Ing. Ivana Šabatová (SABI – Poradenství v oblasti informačních technologií a managementu)

PhDr. Hana Maříková (Sociologický ústav Akademie věd České republiky)

Petr Draxler (personální ředitel, IBM Česká republika)

Ing. Eva Hejlová (ředitelka pro projekty a procesy HR, Telefónica O2 ČR)

Další účasTníci

Zástupci a zástupkyně institucí vzdělávajících v IT

Zástupci a zástupkyně IT firem

Úspěšné podnikatelky v oboru IT

HR manažeři a manažerky

Zástupci a zástupkyně ženských organizací

Kulaté stoly moderuje Alena Králíková (Slovak-Czech Women’s Fund). Účast zdarma. Je možné zúčastnit se jen jednoho

kulatého stolu. Oběd formou ethnocateringu zajišťuje o.s. Berkat. Další informace: Barbora Hořavová, mobil: 607 921 843, e-mail: zenydoit@apcwomen.org

Ženy do IT je první projekt svého druhu v České republice, který motivuje ženy a dívky ke studiu a práci v informačních technologiích. Projekt zaštiťuje mezinárodní nevládní organizace APC WNSP (http://www.apcwomen.org) za podpory spo- lečnosti IBM Česká republika (http://www.ibm.com/cz/). Více informací o projektu: http://www.apcwomen.org/womenintoit/.